Plan spotkań na rok 2021

Terminy Mszy Św. w intencji daru potomstwa w roku 2021

Ze względu na ograniczenia związane z sytuacją epidemiczną spotkania po Mszy Świętej pozostają zawieszone do odwołania.

10 stycznia 2021
Msza w trzynastą rocznicę powstania Duszpasterstwa.

14 lutego 2021
Dialog małżeński
warsztat online z Urszulą i Mikołajem Pstrągowskimi, organizatorami cyklicznych warsztatów pn. Spotkania Małżeńskie.

Terminy pozostałych Mszy Św.

14 marca 2021

9 maja 2021

13 czerwca 2021

Lipiec i sierpień – przerwa wakacyjna.

12 września 2021

10 października 2021

14 listopada 2021

12 grudnia 2021

Agenda 2020

Agenda 2019