Archiwum kategorii: Kim jesteśmy

Kim jesteśmy?

Jesteśmy grupą małżeństw, które w swoim pragnieniu posiadania potomstwa poszukują wsparcia nie tylko medycznego, ale również duchowego. Przeżywanie niepłodności z Bogiem i w Bogu zmienia perspektywę widzenia. Otrzymaliśmy wiele dobra i czujemy potrzebę podzielenia się nim.

Duszpasterstwo Małżeństw Pragnących Potomstwa powstało w Warszawie w 2008 r. z inicjatywy Katarzyny i Tomasza Jaroszów. Początkowo pod nazwą Duszpasterstwo Małżeństw Niepłodnych. W miarę rozwoju Duszpasterstwa pary uczestniczące w mszach i spotkaniach przechodzą od poczucia zranienia, odrzucenia, niezrozumienia do wewnętrznego ukojenia, otwartości na Boga i Jego plan, a w konsekwencji – odnalezienia swojej własnej drogi. Czasem jest to rodzicielstwo biologiczne, czasem adopcyjne, a czasem odkrycie wartości życia we dwoje. Wszystkich łączy jedno – pragnienie spełnienia w życiu i wiara, że miłujący Bóg odpowie na to pragnienie w najlepszy dla każdego sposób.

Podstawową formą wsparcia są msze święte w intencji małżeństw pragnących potomstwa i napotykających przeszkody na drodze do rodzicielstwa. Odbywają się one w każdą 2. niedzielę miesiąca o godz. 16. Po mszy zapraszamy na spotkanie przy herbacie.

Duszpasterstwo działa z myślą o wszystkich małżeństwach borykających się z trudnościami w staraniach o potomstwo i gromadzi właśnie takie małżeństwa. W czasie, gdy tego potrzebują. To właśnie małżeństwa są dla siebie wsparciem.

W zależności od aktualnych potrzeb organizujemy także spotkania tematyczne: z psychologiem, lekarzami, paniami z ośrodka adopcyjnego… Dwa razy w roku staramy się organizować weekendowe lub jednodniowe dni skupienia, będące czasem wyciszenia i pogłębienia więzi małżeńskich i z Bogiem.

We wszystkich działaniach towarzyszy nam duszpasterz.