Archiwum kategorii: Agenda

Tematy spotkań w roku 2017

8 stycznia 2017
Spotkanie rocznicowe – 9 lat istnienia Duszpasterstwa.

12 lutego 2017
Jak dobrze wykorzystać czas oczekiwania na dziecko?

12 marca 2017
Między cierpieniem i nadzieją – czas Wielkiego Postu.

9 kwietnia 2017
Spotkanie z psychologiem – Trudności w małżeństwie w obliczu braku dziecka. Naszym gościem będzie Magdalena Bogdan.

14 maja 2017
Uwielbiaj Pana! O sile uwielbienia.

11 czerwca 2017
Naprotechnologia-planowanie rodziny w zgodzie z naturą. Gośćmi będą: dr Ewa Ślizień-Kuczapska oraz ks. Piotr Kieniewicz MIC.

W lipcu i w sierpniu ze względu na sezon urlopowy spotkań tematycznych nie będzie.

10 września 2017
Bezdzietność w Piśmie Świętym.

8 października 2017
Czy Bóg potrzebuje niepłodnych małżeństw?

12 listopada 2017
Moc w słabości się doskonali.

10 grudnia 2017
Odnaleźć radość w przedłużającym się oczekiwaniu.

Tematy spotkań w roku 2016

10 stycznia 2016
8. Rocznica Duszpasterstwa – agapa i świadectwa.

14 lutego 2016
Miłość małżeńska w obliczu trudów niepłodności – komunikacja i pogłębianie więzi.

13 marca 2016
Boże mój Boże, czemuś mnie opuścił? Niepłodność nie oznacza osamotnienia.

10 kwietnia 2016
Co łączy Maryję, Samsona, Samuela i Jana Chrzciciela?  Niepłodność nie pojawiła się w XXI wieku.

8 maja 2016

Powołani do… Życie to coś więcej niż rodzicielstwo.

12 czerwca 2016
Psychologiczne aspekty niepłodności.

W lipcu i w sierpniu zapraszamy na msze. Ze względu na sezon urlopowy spotkań tematycznych w tym czasie nie będzie.

11 września 2016
Bóg mówi DO NAS (!?). Jak?! Gdzie?! Kiedy?!

9 października 2016
Kościół a niepłodność.

13 listopada 2016
Dzieci rodzą się w sercach – rodzicielstwo adopcyjne.

11 grudnia 2016
Oczekiwanie na narodzenie – przedłużający się Adwent.

Plan może ulec zmianie.

Informacje dot. najbliższego spotkania będą zamieszczane na stronie głównej.