Cztery filary życia duchowego wg św. Stanisława Papczyńskiego

Nasz patron, Św. Stanisław Papczyński w pismach, które nam zostawił przedstawia człowieka jako będącą w ciągłym ruchu Mistyczną Świątynię Boga. Jako taka, powinniśmy więc nieustannie dokonywać w sobie formacji i naprawy naszego życia duchowego, gdyż będąc pielgrzymami tu na ziemi, stale narażeni jesteśmy na konsekwencje grzechu pierworodnego i działanie szatana.

Jak to uczynić? Św. Ojciec Stanisław podaje nam cztery filary życia duchowego:

Zasada I. Poznaj samego siebie
W odniesieniu do tajemnicy Boga i Jego prawa poznaj swoje niedoskonałości i słabości, a w ten sposób poznasz Boga, poznasz Jego moc i chwałę Bożą. Jeżeli nie będziesz się trudził nad poznaniem siebie nie poznasz Boga.
Jak to czynić? Poprzez codzienny rachunek sumienia.
Pisze o. Papczyński: „O chrześcijaninie, ty który codziennie obmywasz twarz, codziennie oczyszczasz ubranie, co dzień zamiatasz dom, czemu nie czynisz codziennie tego samego ze świątynią Boga, którą sam jesteś? Zwróć uwagę na myśli całego dnia. Rozważ co mówiłeś, a jeszcze pilniej co uczyniłeś. Czy nie pominąłeś jakiegoś dobra, albo czy nie dopuściłeś się zła? I zbadaj intencje twoich czynów, a oprócz tego zwróć uwagę czy pewnych rzeczy nie można było zrobić lepiej.

Zasada II. Nie bierz wzoru z tego świata
Św. Paweł w liście do Rzymian pisze: „Bądźcie trzeźwi! Czuwajcie! Przeciwnik wasz, diabeł, jak lew ryczący krąży szukając kogo pożreć.” (Rz 5,8).
Świat jest dziełem Boga, ale jest też skażony grzechem pierworodnym. Zamiast więc uganiać się za wiatrem i skupiać na sprawach tego świata, powinniśmy w pierwszej kolejności wpatrywać się w Boga i wsłuchiwać w Jego głos, gdyż jeśli Bóg jest w życiu na pierwszym miejscu, to wszystko jest na właściwym miejscu.

Zasada III. Do bojowania należy żywot człowieka
Wiara jest nam nie tylko dana, ale i zadana, a do wiary i świętości dochodzi się przez duchową walkę.
Ojciec Stanisław mówi nam: Nie bój się, z tobą jest łaska Boża, Bóg ci błogosławi. Dobitnie ukazuje nam to przykład jego życia – mimo wielu przeciwności i podziałów w kościele, św. Stanisław założył nowe zgromadzenie zakonne.

Zasada IV. Łaska Boża jest człowiekowi do zbawienia koniecznie potrzebna
Potrzeba jest nam łaska Boża, która w istocie jest działaniem Ducha Świętego.
Skąd jej zaczerpnąć? Z bogatego życia religijnego: z pobożności, modlitwy, życia liturgią kościoła, z nabożeństw, ale przede wszystkim ze świętych sakramentów – częstej spowiedzi świętej i eucharystii. Bez pana Boga, to ani do proga.

Dlatego polecajmy samych siebie wszechmogącemu Bogu, by natchnął nas Duchem Świętym, by nas prowadził i dawał siłę do ciągłego doskonalenia i naprawiania naszego życia duchowego.

Tekst ten powstał w oparciu o fragmenty homilii wygłoszonej 19-go maja br. w Sanktuarium na Mariankach przez ks. Józefa Wałaszka, proboszcza Podegrodzia, tj. rodzinnej miejscowości św. Stanisława Papczyńskiego.
Poniżej zamieszczamy nagranie całej homilii.