Tematy spotkań w roku 2016

10 stycznia 2016
8. Rocznica Duszpasterstwa – agapa i świadectwa.

14 lutego 2016
Miłość małżeńska w obliczu trudów niepłodności – komunikacja i pogłębianie więzi.

13 marca 2016
Boże mój Boże, czemuś mnie opuścił? Niepłodność nie oznacza osamotnienia.

10 kwietnia 2016
Co łączy Maryję, Samsona, Samuela i Jana Chrzciciela?  Niepłodność nie pojawiła się w XXI wieku.

8 maja 2016

Powołani do… Życie to coś więcej niż rodzicielstwo.

12 czerwca 2016
Psychologiczne aspekty niepłodności.

W lipcu i w sierpniu zapraszamy na msze. Ze względu na sezon urlopowy spotkań tematycznych w tym czasie nie będzie.

11 września 2016
Bóg mówi DO NAS (!?). Jak?! Gdzie?! Kiedy?!

9 października 2016
Kościół a niepłodność.

13 listopada 2016
Dzieci rodzą się w sercach – rodzicielstwo adopcyjne.

11 grudnia 2016
Oczekiwanie na narodzenie – przedłużający się Adwent.

Plan może ulec zmianie.

Informacje dot. najbliższego spotkania będą zamieszczane na stronie głównej.